Welkom

Als  levensfase coach geef ik coaching aan (jong) volwassenen gericht op verschillende levensgebieden.  Als  weerbaarheidstrainer omgaan met pesten,  geef ik  de STA STERK training aan  kinderen,  jongeren en volwassenen.  Daarnaast faciliteer  ik workshops - thema avonden -  consultatie  - telefonisch spreekuur,  aan alle betrokkenen die te maken hebben met het thema pesten. 


ANYDAYcare logo

Waar staat ANYDAYcare! voor?

ANYDAY elk moment van de dag, elke dag, elke dag van de week, elk moment van de maand, elk moment in het jaar, elke fase in je leven…

care! zorg voor jezelf, zorg voor de ander, zorg voor elkaar,  zorg voor versterking, zorg voor de toekomst, zorg voor ontwikkeling en zorg dat pesten stopt!Motto-werkwijze-kwaliteiten volgens Eef = LEEF!

(L)  laagdrempelig - leren door doen - lach en een traan
E    eigen kracht - eigen tempo - eigen pad volgen
E    ervaring - echtheid -  eenvoud - enthousiast - eerlijk
F    fase(n) in je leven - flexibel - face to face

Als levensfase coach bied ik coaching aan (jong) volwassenen, gericht op:
 • ontwikkeling
 • ondersteuning
 • zelfredzaamheid
 • stabilisatie
Op de volgende gebieden:
 • psychisch & lichamelijk functioneren
 • (zelfstandig) wonen
 • zelfverzorging
 • sociaal netwerk
 • planning en organisatie
 • opvoedondersteuning
 • financiën
 • administratieMijn naam is Everdina de Haan, geboren in 1975, moeder van twee zonen en werk sinds 1995 in de hulpverlening/psychiatrie.

In 1995 ben ik gestart als B-verpleegkundige op Zon&Schild te Amersfoort.
Vervolgens ben ik als pedagogisch medewerker van 1998-2001 werkzaam geweest bij Yorneo te Meppel.
Daarna werkte ik van 2001 tot 2007 als persoonlijk begeleider bij RIBW Meppel.
En vanaf 2007 tot heden ben ik werkzaam als behandelaar op de polikliniek van Accare,  kinder- en jeugdpsychiatrie Meppel.

Ik heb veel ervaring en mensenkennis op gedaan binnen alle leeftijdscategorieën, (psychiatrische) problematiek, instellingen, trainingen, behandelingen en begeleidingsvragen.

OMGAAN MET PESTEN -> STA STERK INTERVENTIE

HET VERGROTEN VAN DE SOCIALE WEERBAARHEID


"...Scholen, werkgevers, zorginstellingen en woonzorgcentra zijn vaak handelingsverlegen. Pestprotocollen blijven op de plank liggen, de aanpak rondom pesten wordt vaak (onbewust) op een onjuiste manier ingezet, met alle gevolgen van dien!"

"...Mensen hebben  het idee dat pesten alleen onder kinderen voorkomt en niet onder volwassenen en ouderen. Er heerst een groot taboe en vooroordelen over pesten op deze leeftijd..."

"Stop het pesten voor het te laat is! Ernstige gevolgen van pesten -> angst, onmacht, negatief zelfbeeld, isolement, vereenzaming, somatische & psychische klachten, school of werkverzuim, ontslag, depressie, suïcidaliteit......!"


De afgelopen 25 jaren heb ik veel ervaring en mensenkennis op gedaan binnen alle leeftijdscategorieën, (psychiatrische) problematiek, instellingen, trainingen, behandelingen en coachvragen. Wat me opviel is dat pesten een terugkerend onderwerp van gesprek was. Ik heb veel mensen gesproken en zien vechten met de littekens die het pesten heeft achtergelaten!  Er heerst een groot taboe op het onderwerp pesten, met name onder de volwassenen en ouderen binnen woonzorgcentra. 

Als weerbaarheidstrainer omgaan met pesten, gediplomeerd door kenniscentrum omgaan met pesten,  geef ik STA STERK trainingen aan kinderen, jongeren, volwassen, ouderen en hun omgeving.  Daarnaast faciliteer ik workshops - thema avonden - consultatie - telefonisch spreekuur aan alle betrokkenen die te maken hebben met het thema pesten!

Een zéér geschikte methodiek om het pesten aan te pakken!  Voor uitgebreide/specifieke informatie verwijs ik je naar de site van omgaan met pesten! www.omgaanmetpesten.nl


STA STERK PRODUCTEN


STA STERK-TRAINING

DOEL
Het doel van de training is het vergroten van de sociale weerbaarheid van de deelnemers. Zo leren zij voor zichzelf opkomen in onaangename situaties, zoals bij verbaal en digitaal pesten, uitschelden, uitlachen, bedreigende opmerkingen, slaan, schoppen,  pesten door buitensluiten, negeren, roddelen en chanteren, spullen afpakken et cetera. 

VOOR WIE
De STA STERK training is geschikt voor kinderen,  jongeren, volwassenen en ouderen, die minder sociaal weerbaar en/of slachtoffer van pestervaringen zijn.
De training wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden.

METHODIEK
De methodiek binnen de STA STERK training stelt 5 aandachtsgebieden centraal, waaruit de training is opgebouwd:
1. Weerbare lichaamstaal
2. Assertiviteit 
3. Coping 
4. Sociale informatieverwerking
5. Sociale vaardigheden

De STA STERK training versterkt het zelfvertrouwen, zelfbeeld en de identiteitsontwikkeling van de deelnemers! 

GROEP
- 10 sessies à 90 minuten
- max 5 deelnemers per groep
- start: meerdere malen per jaar
- eigen plan van aanpak
- trainingsmap

INDIVIDUEEL
- 5 tot 8 sessies à 60 minuten
- start: flexibel
- maatwerk
- trainingsmap

LOCATIE: Coachkamer Meppel - Molenstraat 47B - 7941 AV MeppelWORKSHOP & THEMA-AVOND

Op locatie en binnen coachkamer Meppel faciliteer ik workshops en thema-avonden. 

DOEL
Signalering en bewustwording van wat pesten inhoudt en de STA STERK aanpak van pestproblematiek d.m.v. :

EDUCATIE
Kennis en inzicht in pestproblematiek -> pestgedrag signaleren.

PREVENTIE
Positieve invloed leren uitoefenen op het groepsdynamische proces.

INTERVENTIE
Aanpak pestincidenten & de weerbaarheid vergroten van de minder weerbare personen binnen de groep.

VOOR WIE
Deze interventie is bedoel voor:
• ouders/verzorgers
• partners e.a. familieleden
• bedrijven
• scholen (leerkrachten - ouderavonden – educatie in klassen)
• maatschappelijk werk
• welzijnsmedewerkers
• zorginstellingen
• zorgcentra voor ouderen (bewoners, familie, professionals)
• sportvereniging
• buurthuizen

LOCATIE: Coachkamer Meppel - Molenstraat 47B - 7941 AV MeppelCONSULTATIE AAN PROFESSIONALS

Consultatie nodig? Het is mogelijk om een telefonische consultatie of consultatie op locatie aan te vragen. Tijdens o.a. vergaderingen, multi disciplinair overleg (MDO), casuïstiek besprekingen kan ik aanschuiven om deze consultatievragen te beantwoorden.TELEFONISCH SPREEKUUR

Op woensdag van 8.30 tot 10.00 heb ik telefonisch spreekuur (06-52119396) waarin je vrijblijvend en kosteloos advies kan inwinnen voor jezelf of iemand anders die gepest wordt.

Contactformulier

Wil je informatie of je aanmelden voor een workshop - thema-avond - STA STERK training of consultatie dan kan dat via dit contactformulier.

Voor vragen die je me liever persoonlijk wilt stellen kun je me bereiken op 06-52119396 

[recaptcha theme:dark]