Welkom

Als  levensfase coach geef ik coaching aan (jong) volwassenen gericht op verschillende levensgebieden.  Als  trainer omgaan met pesten,  geef ik  de STA STERK training aan  kinderen,  jongeren en volwassenen.  Daarnaast faciliteer  ik workshops - thema avonden -  consultatie  - telefonisch spreekuur,  aan alle betrokkenen die te maken hebben met het thema pesten.  Als  trainer binnen 113 zelfmoordpreventie geef ik de  gatekeeper suïcidepreventietraining.  

 

ANYDAYcare logo

Waar staat ANYDAYcare! voor?

ANYDAY elk moment van de dag, elke dag, elke dag van de week, elk moment van de maand, elk moment in het jaar, elke fase in je leven…

care! zorg voor jezelf, zorg voor de ander, zorg voor elkaar,  zorg voor versterking, zorg voor verbinding,  zorg voor de toekomst, zorg voor ontwikkeling , zorg dat pesten stopt, zorg dat taboe rondom pesten en zelfmoord wordt doorbroken, zorg voor contact met elkaar, zorg dat eenzaamheid wordt erkend en doorbroken...Motto-werkwijze-kwaliteiten volgens Eef = LEEF!

(L)  laagdrempelig - leren door doen - lach en een traan
E    eigen kracht - eigen tempo - eigen pad volgen
E    ervaring - echtheid -  eenvoud - enthousiast - eerlijk
F    fase(n) in je leven - flexibel - face to face


Als levensfase coach bied ik coaching aan (jong) volwassenen, gericht op:
 • ontwikkeling
 • ondersteuning
 • zelfredzaamheid
 • stabilisatie
Op de volgende gebieden:
 • psychisch & lichamelijk functioneren
 • (zelfstandig) wonen
 • zelfverzorging
 • sociaal netwerk
 • planning en organisatie
 • opvoedondersteuning
 • financiën
 • administratie

Mijn naam is Everdina de Haan, geboren in 1975, moeder van twee zonen en werk sinds 1995 in de (jeugd)hulpverlening/psychiatrie.

In 1995 ben ik gestart als B-verpleegkundige op Zon&Schild te Amersfoort.
Vervolgens ben ik als pedagogisch medewerker van 1998-2001 werkzaam geweest bij Yorneo te Meppel.
Daarna werkte ik van 2001 tot 2007 als persoonlijk begeleider bij RIBW Meppel.
En vanaf 2007 tot heden ben ik werkzaam als behandelaar op de polikliniek van Accare,  kinder- en jeugdpsychiatrie Meppel.  

In de afgelopen 25 jaar heb ik veel ervaring en mensenkennis op gedaan binnen verschillende leeftijdscategorieën, (psychiatrische) problematiek, zorginstellingen, trainingen, behandelingen en coachvragen. Wat me opvalt is dat het pesten een terugkerend onderwerp van gesprek was en blijft.  Ik spreek wekelijks mensen over het leed, de pijn, het gevecht om te proberen te (over)leven met dit zeer verwoestende probleem dat pesten  met je doet. De littekens die het pesten achterlaat is voor velen nog elke dag zichtbaar en voelbaar! Dit was voor mij de reden om me sterk te maken voor de gepeste en de mensen om hem of haar heen. Ik ben van mening dat er veel meer vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt kan worden, gericht op de groepsamenstelling, groepsdynamiek, preventie en educatie.  

Mijn missie: signaleer vroegtijdig én stop het pesten voor het te laat is! Zodat we gezamenlijk de ernstige gevolgen van pesten: angst, negatief zelfbeeld, isolement, vereenzaming,  somatische & psychische klachten, school of werkverzuim, ontslag, suïcidaliteit terug kunnen brengen naar nul!  Tuurlijk weet ik dat we het helaas niet  helemaal terug kunnen brengen naar nul, maar wat ik wel weet en waar ik me hard voor maak is dat het pesten bespreekbaar wordt gemaakt, het taboe (vooral onder volwassenen) wordt doorbroken, signalen vroegtijdig worden herkend in ieders omgeving (thuis, klas, sportclub of werkvloer), een ieder weet hoe  het pesten het beste voorkomen en aangepakt kan worden. 

Op de ernstige gevolgen vereenzaming en suïcidale gedachten heerst eveneens een groot taboe!  Mensen zijn over het algemeen geneigd om vanuit hoop  en oplossingen in gesprek te gaan,  waardoor er onbewust en onbedoeld niet  stil gestaan wordt bij de pijn en wanhoop van de persoon in kwestie. De personen die ik hierover spreek geven aan dat ze niet precies weten hoe  ze om kunnen gaan met het onderwerp suïcidaliteit. De juiste vraag kunnen of durven te  stellen bij vermoedens rondom suïcidaliteit,  op welke signalen er gelet moet worden, hoe ze kunnen doorverwijzen naar  professionele hulp.  Dit is voor mij de reden geweest om te solliciteren bij  113 zelfmoordpreventie voor de functie als trainer van de suïcidepeventietraining gatekeeper.  Ik snap heel goed dat het een lastig gespreksonderwerp is, gericht op je eigen angst en ontwetendheid,  hierin kan je het verschil maken, dat leer je tijdens deze suïcidepreventieraining tot gatekeeper. 

Er is gelukkig veel aandacht voor eenzaamheid onder de ouderen, maar ondertussen wordt de eenzaamheid onder de jongeren steeds groter  en zorgelijker. Hier is minder aandacht voor.  Eenzaamheid kan naast het pesten door veel verschillende factoren ontstaan. Eenzaamheid is een grote trigger tot suïcidale gedachten en suïcidaliteit. Momenteel ben ik achter de schermen druk bezig om de eenzaamheid  bij de jongeren  onder de aandacht te brengen, het taboe en de vicieuze cirkel te doorbreken en het  probleem aan te pakken! 

 

Trainer Omgaan met Pesten in Meppel en omgeving

 “…Bijt gewoon van je af, geef maar eens een flinke trap terug, trek het je niet zo aan, het is vast niet zo bedoeld, we gaan samen met de pester in gesprek, je lokt het ook wel uit, negeer het gewoon, het valt wel mee, het is mijn eigen schuld, ik zeg het niet tegen mijn ouders, partner of werkgever, ik wist niet dat mijn kind, leerling, partner, collega gepest werd…

Dit zijn een aantal reacties en gedachten die ik de afgelopen jaren veelal heb gehoord. Waarin ik de onmacht, frustratie en soms handelingsverlegenheid, net als ieder ander binnen het pestprobleem, heb gevoeld.

Pesten is niet alleen kind, plek of cultuur gerelateerd. Het pesten vindt op elke leeftijd en binnen elke groep van de bevolking plaats. Overal waar een groep wordt samengesteld is de kans op pesten aanwezig. Tenzij de groepsdynamiek, groepssamenstelling en de sfeer goed en veilig is. In groepen waar de mensen elkaar in de gaten houden, wederzijds respect tonen, een signalerende functie hebben en weten hoe het pesten aangepakt, voorkomen of teruggedrongen kan worden. Het pestprobleem moet ook binnen de groep aangepakt worden en niet alleen op het individu gericht.

Als trainer, binnen het landelijke team omgaan met pesten, maak ik me sterk om het pestprobleem op te lossen, het pesten aan te pakken en te voorkomen.

We richten ons met de STA STERK methodiek niet alleen op de persoon die gepest wordt, maar op alle groepsrollen binnen de groep waar pesten plaatsvindt. De rol van helpers, buitenstaanders en omstanders hebben een heel belangrijke rol en kunnen het verschil maken voor degene die gepest wordt. Pesten stoppen lukt je (bijna) niet in je eentje als het in vergevorderd stadium is, daarin moet je ondersteund worden! 

Maar hoe dan, wat kan ik doen als ik, mijn kind, partner of collega gepest wordt? En waar kan ik dan terecht? Dit kan je leren binnen de onderstaande interventies die aangeboden wordt door verschillende trainers binnen heel Nederland.

Je kan terecht bij ANYDAYcare! voor de volgende STA STERK interventies:

 • STA STERK training, buitenschoolse training (individueel en groepstraining).
 • STA STERK training voor volwassenen.
 • STA STERK op school.
 • Workshops  & themavonden.

Wil je je aanmelden, meer weten over de interventies, de kosten, kan ik iets voor jou of iemand anders betekenen neem dan gerust contact met me op!

ANYDAYcare!
Everdina de Haan

Contactformulier

Wil je informatie of je aanmelden voor een workshop - thema-avond - STA STERK training of consultatie dan kan dat via dit contactformulier.

Voor vragen die je me liever persoonlijk wilt stellen kun je me bereiken op 06-52119396